Журналістам-пенсіонерам державних і комунальних ЗМІ пенсії з 1 квітня 2015-го до 1 січня 2016 року не виплачуватимуться. Або їм доведеться звільнитися з роботи для отримання пенсії. Журналістам-пенсіонерам усіх інших ЗМІ пенсії буде скорочено на 15%. Роз’яснення медіаюриста.

12 березня 2015 року було опубліковано Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення», яким з 1 квітня 2015 року вводяться, поки що, тимчасові обмеження на виплату пенсій, тим пенсіонерам, які продовжують працювати. Зміни внесено як до спеціальних законів («Про державну службу», «Прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів» тощо), так і до загальних («Про загальнообов'язкове пенсійне страхування», «Про пенсійне забезпечення»). До Закону України «Про державну підтримку ЗМІ та соціальний захист журналістів» зміни не внесено, але, на мою думку, це не означає, що журналісти виокремлені в якусь окрему категорію пенсіонерів, на яких не поширюються «тимчасові зміни».

Закон «Про державну підтримку ЗМІ та соціальний захист журналістів» визначає, що пенсійне забезпечення працівників засобів масової інформації здійснюється відповідно до принципів та норм, встановлених пенсійним законодавством України. Таким чином, питання пенсійного забезпечення регулюються загальним Законом України «Про пенсійне забезпечення» і тільки при нарахуванні пенсії журналісту державного або комунального засобу масової інформації застосовуються норми, методика та порядок нарахування пенсії державному службовцю. Для унормування нарахування пенсій журналістам державних і комунальних ЗМІ діє Постанова КМУ № 377 від 15 березня 1999 року, яка визначає перелік посад журналістів державних і комунальних засобів масової інформації, які прирівнюються до посад керівних працівників, спеціалістів апарату відповідного органу державної влади та органу місцевого самоврядування.

 

 

Отже, зміни внесено, зокрема, до статті 85 ЗУ «Про пенсійне забезпечення»:

«Стаття 85. Виплата пенсій

Пенсії виплачуються без урахування одержуваного заробітку (прибутку) за місцем проживання пенсіонера, незалежно від реєстрації місця проживання.

Виплата пенсій провадиться за поточний місяць загальною сумою у встановлені строки, але не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія.

Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність».

доповнено:

«Тимчасово, у період з 1 квітня 2015 року по 31 грудня 2015 року:

у період роботи особи (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту») на посадах, які дають право на призначення пенсії або щомісячного довічного грошового утримання у порядку та на умовах, передбачених законами України «Про статус народного депутата України», «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», пенсії, призначені відповідно до цього Закону, не виплачуються;

у період роботи особи (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту») на інших посадах/роботах пенсії, призначені відповідно до цього Закону, розмір яких перевищує 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачуються в розмірі 85 відсотків призначеного розміру, але не менше 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Після звільнення з роботи виплата пенсії відповідно до цього Закону поновлюється.

З 1 січня 2016 року пенсії виплачуються без урахування одержуваної заробітної плати (доходу).»

Перелік посад журналістів державних і комунальних засобів масової інформації, які прирівнюються до посад керівних працівників, спеціалістів апарату відповідного органу державної влади та органу місцевого самоврядування:

Друковані ЗМІ:

Головний редактор (редактор)

Заступник головного редактора (редактора), відповідальний секретар

Редактор (завідуючий) відділу

Оглядач, кореспондент, літературний працівник

Фотокореспондент

Телерадіокомпанії:

Керівник (генеральний директор, директор)

Заступник керівника

Головний редактор

Завідуючий відділом (творчим), редакцією, заступник головного редактора

Заступник завідуючого відділом (творчим), редакцією; відповідальний редактор міської, районної редакції

Відповідальний секретар, керівник групи (творчої), оглядач, оглядач політичний

Коментатор, ведучий програми, кореспондент спеціальний, кореспондент власний, відповідальний випусковий

Кореспондент, редактор, редактор літературний, редактор музичний, випусковий

Інформагентства:

Керівник (генеральний директор, директор)

Заступник керівника

Головний редактор, головний редактор відділення

Заступник головного редактора

Відповідальний секретар

Завідуючий відділом (редакцією, відділенням)

Начальник відділу

Головний випусковий, відповідальний випусковий, випусковий

Політичний оглядач

Оглядач

Власний кореспондент

Спеціальний кореспондент

Кореспондент

Фотокореспондент

Редактор

На мою думку, журналісти, які працюють на зазначених посадах у державних та комунальних ЗМІ, підпадають під дію статті 85 ЗУ «Про пенсійне забезпечення», адже робота на цих посадах дає право на призначення пенсії у порядку та на умовах, передбачених Законом України «Про державну службу», відповідно призначені їм пенсії з 1 квітня 2015 до 1 січня 2016 року не виплачуватимуться або журналістам доведеться звільнитися з роботи для отримання пенсії. У разі їх переведення на інші посади, не зазначені у переліку КМУ, або їх роботи в інших ЗМІ, видавництвах тощо, розмір їхньої пенсії буде скорочено на 15%. Ця ж норма поширюється на всіх журналістів-пенсіонерів незалежно від їхнього місця роботи.

Національна спілка журналістів зробила запити щодо роз'яснень нового законодавства до Міністерства юстиції України, Пенсійного фонду. Чекаємо на роз'яснення від Держкомтелерадіо.

Тетяна Котюжинська, президент Асоціації медіа-юристів, головний юрисконсульт НСЖУ