Запитання: Сесія міської ради затверджує склад комісії з реформування КП «Редакція газети «Замок» на чолі із заступником міського голови, яка має провести інвентаризації майна, що передається безоплатно колективу. І цей передавальний акт згаданої комісії має затверджується рішенням уже наступної сесії міської ради.

Наскільки правомірно приймати таке рішення щодо затвердження сесією міської ради майна, яке згідно із Законом передається безоплатно трудовому колективу редакції?

Відповідь: Відповідно до  п.3 ст. 3 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» реформування друкованих засобів масової інформації та редакції здійснюється шляхом виходу органів державної влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування із складу засновників (співзасновників) друкованого засобу масової інформації та редакції з подальшою приватизацією майна редакції, що перебуває у державній чи комунальній власності, відповідно до законодавства з питань приватизації.

Відповідно до п.2 ст. 5 вищезгаданого закону управління майном редакцій комунальних друкованих засобів масової інформації до завершення реформування здійснюється їх засновниками (співзасновниками). При цьому  п. 3 ст. 5 вказано, що з дня набрання чинності закону і до завершення процесу реформування відповідних друкованих засобів масової інформації органам державної влади, іншим державним органам та органам місцевого самоврядування, що є засновниками (співзасновниками) редакцій, забороняється проводити операції, наслідком яких може стати відчуження майна редакцій, зокрема його продаж, обмін та застава, встановлення іпотеки, безоплатна передача та реалізація для погашення заборгованості, передача в оренду, внесення його до статутних (складених) капіталів суб’єктів господарювання, передача в управління та проведення операцій з борговими вимогами і зобов’язаннями (факторинг).

Відповідно до ст.9 Закону у процесі реформування майно (крім приміщень і земельних ділянок), що на момент набрання чинності Законом перебувало на балансі редакції (майно, надане редакції засновниками (співзасновниками) друкованого засобу масової інформації та редакції у користування, та майно, придбане трудовим колективом редакції), передається у власність зазначеному суб’єкту господарювання безоплатно, за умови забезпечення функціонування друкованого засобу масової інформації, збереження його назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості.

Приміщення, що перебувають у державній або комунальній власності, у яких на час реформування розташовувалися редакції, передаються в оренду строком не менше ніж на 15 років з розміром орендної плати, установленим для бюджетних організацій. Договір оренди укладається між редакцією та Фондом державного майна України (його регіональним відділенням) або відповідним органом місцевого самоврядування.

Відповідно до Статуту КП «Редакція газети «Замок» Дубенської міської ради від 2015 року:

«6.1.Майно Підприємства є власністю територіальної громади міста Дубно і закріплено за ним на правах господарського відання.

Воно складається з основних та оборотних фондів, а також інших цінностей і коштів, вартість яких відображена в самостійному балансі.

6.2.Підприємство здійснює  володіння та користування майном у відповідності до цілей своєї діяльності.

6.3.Підприємство має право отримувати кредити для придбання основних засобів за погодженням із Засновником.»

Виходячи з самого розуміння поняття «інвентаризація», головною метою інвентаризації є саме визначення фактичної наявності і стану майна об’єкта інвентаризації, перевірка фактичної наявності майна з даними бухгалтерського обліку, відображення результатів інвентаризації у балансі.

Тому проведення самої інвентаризації наявного майна не свідчить про те, що Дубенська міська рада порушує чинне законодавство.