Вхід

Рівне вечірнє

ЗАТВЕРДЖЕНО
секретаріатом Рівненської
обласної організації НСЖУ
із змінами та доповненнями
(Протокол № 4 від  29.04.2011 р.)

ПОЛОЖЕННЯ

про Премію імені Михайла Горопахи у галузі журналістики Рівненської обласної організації Національної спілки журналістів України

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Засновниками Премії імені Михайла Горопахи є Рівненська обласна
організація Національної спілки журналістів України та редакція громадсько-політичної газети  Рівненської області  «Вільне слово».
Співзасновниками та спонсорами Премії можуть виступати юридичні та фізичні особи, які є громадянами України.
2. Премія імені Михайла Горопахи у галузі журналістики
присуджується щороку журналістам друкованих  ЗМІ Рівненської області – авторам нових публіцистичних оригінальних творів у галузі журналістики, що сприяють утвердженню історичної пам’яті народу, його національної свідомості та самобутності, спрямовані на державотворення і демократизацію українського суспільства. Твори мають бути опубліковані, оприлюднені у завершальному вигляді протягом останнього року, але не пізніше як за місяць до їх висунення на здобуття Премії.
3.1. Премія присуджується щорічно до дня народження Михайла        
Горопахи – 14 вересня за рахунок коштів РОО НСЖУ та редакції громадсько-політичної газети Рівненської області «Вільне слово».
3.2. Розмір премії та дольовий внесок кожного із її засновників  встановлюється щорічно окремим спільним рішенням.
4. На здобуття премії можуть бути висунуті роботи окремих журналістів і творчих колективів.
5. Повторно Премія може присуджуватися за нові визначні досягнення
у галузі журналістики, але не раніше ніж через п’ять років після попереднього присудження.
6. На здобуття премії щорічно, до 15 серпня, подаються:
клопотання редакції газети або первинної журналістської організації
про присудження Премії з короткою характеристикою творчого доробку та його автора чи авторського колективу.
твори опубліковані в ЗМІ;
копія паспорта та ідентифікаційного коду (у разі висунення на
здобуття Премії колективу – копії паспортів та ідентифікаційних кодів кожного члена колективу).
7. Для розгляду, конкурсного відбору творів претендентів на здобуття
Премії у галузі журналістики, визначення та нагородження лауреатів створюється конкурсна комісія у складі п’яти осіб, які діють на громадських засадах.
Персональний cклад конкурсної комісії формується з представників обласної організації НСЖУ та редакції громадсько-політичної газети Рівненської області «Вільне слово» і затверджується спільним рішенням секретаріату обласної організації Національної спілки журналістів України та редакційної колегії редакції громадсько-політичної газети Рівненської області «Вільне слово». Комісію очолює голова обласної організації Національної спілки журналістів України. Співголовою конкурсної комісії є  головний редактор газети «Вільне слово».
Комісія відповідно до покладених на неї завдань розглядає документи, зазначені в п. 6 цього Положення, здійснює відбір кандидатур на здобуття Премії.
Основною формою роботи комісії є засідання, які проводяться в міру потреби. Засідання комісії веде голова комісії або за дорученням голови її співголова.
Рішення комісії про присудження Премії приймається відкритим  або таємним голосуванням (за рішенням комісії) простою більшістю присутніх членів комісії.
У разі, якщо при голосуванні результати розподілятимуться порівну, то голос голови комісії є вирішальним.
Організаційне забезпечення роботи комісії, у тому числі приймання та підготовку документів, зазначених у п. 6 цього Положення, здійснює Рівненська обласна організація Національної спілки журналістів України (33028, м. Рівне, вул. Симона Петлюри, 1).
8. Особі, якій присуджується Премія, присвоюється звання лауреата
премії імені Михайла Горопахи у галузі журналістики, в урочистій обстановці вручається диплом, нагрудний знак та грошова винагорода 14 вересня – у день народження Михайла Микитовича Горопахи.
9.  У разі, коли Премія присуджена кільком особам, кожен лауреат
отримує диплом, нагрудний знак, а винагорода ділиться між ними порівну.


 
Интересная статья? Поделись ей с другими:
An Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image Slideshow 
bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet
spinner